Zpět na výpis zájezdů

Polsko - Hrad Olsztyn a poutní místo Czestochowa - Jednodenní zájezd

lokalita: CzestochowaCzestochowa

 Dopoledne se projdeme mezi ruinami jedné z pevností na stezce Orlích hnízd, hradu Olsztyn a odpoledne strávíme na významném poutním místě Czestochowa.


Hrad Olštýn se nachází ve skalách nad městem na turistické stezce Orlích hnízd v Krakovsko-čenstochovské vrchovině v Polsku. Historické záznamy potvrzují stáří přes 700 let. V současné době je to již jen mohutná zřícenina hradu, která je přístupná veřejnosti. Dodnes jsou zachovány z hradních zdí válcovité a čtverhranné obytné věže, částí zdí hospodářských budov a sklepů. Při archeologických vykopávkách byly také objeveny části základů kovárny a stopy po hutní peci.


Město Czestochowa a jeho mariánská svatyně Jasna Góra
leží v centrální oblasti jižního Polska a jsou duchovním srdcem Polska. Jasna Góra je také poutním místem mezinárodního významu. Přitahuje více než 4.5 milionu poutníků ročně z 80 zemí a má duchovní magnetismus srovnatelný s ostatními velkými křesťanskými svatyněmi Jeruzaléma, Říma, Lourdes, Fatima, Santiaga a Guadalupe.
Pro Poláky má Čenstochová velký význam, lidé mají město totiž spojeno se zdejším klášterem Jasna Góra a ikonou Černé Madony, které jsou připisovány zázračné schopnosti. Jasnohorská Panna Marie byla a i dnes je symbolem nezávislosti Polska, a je uznávána i těmi, jimž je katolická víra zcela cizí.
Také si nenecháme ujít prohlídku Baziliky sv. Kříže a Narození Panny Marie. Stávající bazilika pochází z let 1692-1728. Barokní výzdoba hlavního oltáře a stropu vyniká bohatstvím detailů.
Kolem kláštera vede křížová cesta v malém. Poutníci ji mohou vykonat tak, že putují od jednoho zastavení k druhému. Zástup vždy poklekne a společně se modlí směrem k plastikám,
V kapli paměti národa je koncentrována krev a utrpení, ale i hrdost a nezlomnost Polska. Jsou tam schránky s prstí ze všech bojišť, kde Poláci bojovali od povstání z 19. století přes válku proti bolševikům v roce 1920, Westerplatte, Monte Cassino, Tobrúk, Arnhem až po popel z povstání Varšavy, zem z Hitlerových a Stalinových lágrů a urnu kněze Popieluszka.

Za zhlédnutí také stojí stálá expozice Muzeum těžby železné rudy, která je součástí Muzea Częstochowa. Byla uspořádána v podzemních chodbách vysekaných v letech 1974-1976 mezi pavilony Muzea Częstochowa v parku Stanisława Staszice. Jedná se o kompletní model podzemních vykopávek v přírodní hornině, které jsou nejvíce charakteristické pro těžbu železné rudy.

Muzeum Czestochowa nabízí osm objektů, které můžete navštívit např. Dům poezie - Muzeum Haliny Poświatowské, Výstavní pavilon v parku Staszic, Židovské muzeum a další.

 

Odjezdy:

6,20 hod. Hlučín AN nástupiště č.4 mapa
6,40 hod. Ostrava Poruba autobusová zastávka Rektorát VŠB mapa
7,00 hod. Ostrava parkoviště DKMO mapa
7,20 hod. Bohumín náměstí T.G.M. u Radnice mapa
 
Odjed zpět cca v 17 hodin dle pokynů průvodce. Návrat do Ostravy přibližně ve 20 hodin.

 

Cena zahrnuje

  •  autobusovou dopravu a služby průvodce

Cena nezahrnuje

  • muzeum Czestochowa - jeden objekt: dospělí 9 zl, děti a důchodci 5 zl. 
  • hrad Olsztyn: dospělí 10 zl, děti, studenti a důchodci 6 zl, rozhledna: dospělí 5 zl, děti a důchodci 3 zl.

Vstupné na hrad Olsztyn je možné zaplatit pouze v hotovosti ve zl.

Polsko - Hrad Olsztyn a poutní místo Czestochowa

TermínPočet dníCena osobaRezervace
tiskový výstup