Polsko - Vánoční Wroclaw - Jednodenní vánoční

Wroclaw

(Vratislav) je hlavním centrem dolního Slezska, čtvrté největší město Polska a leží na více než 12 ostrovech na řece Odře, které jsou spojeny 30 mosty. Neznámější jsou ostrov Tumski  a a wyspa Piasek. Na ostrově Tumski se nachází soubor sakrálních budov s nádhernou gotickou katedrálou Svatého Jana Křtitele, která má nejvíce vitráží v celém Polsku a také největší varhany v zemi. 

K nejzajímavějším místům patří hlavně centrum s dominantním Rynkem. Je srdcem města, dnem i nocí zde kypí život. Rynek je ze čtyř stran obklopen měšťanskými domy. V jeho středu se nachází rozsáhlá budova radnice, která je renesanční a gotickou památkou. Na vrcholku její šestašedesát metrů vysoké věže se zachovalo vyobrazení městského erbu, který vznikl v roce 1534. V radnici je možné si prohlédnout expozici Muzea měšťanského umění. Před radnicí stojí také pranýř.

Navštívíme 

Určitě stojí za navštívení také Wroclawská Leopoldova univerzita
nebo budova vyhlášené Tržnice z roku 1908, kde se dá koupit ovoce, zelenina, masné výrobky, sladkosti a různé sezonní zboží.

Nezapomenutelný dojem ve vás zanechají i dva domy – Jeníček a Mařenka, které stojí proti sobě a tvoří bránu do kostela svaté Alžběty.

S průvodkyní si dopoledne kromě historického centra s malebnými gotickými a barokními památkami  nenecháme ujít vyhlídku na město z věže katedrály sv. Jana Křtitele.

Uvidíme  mimo jiné Starou tržnici, Rynek s květinovými trhy, Řeznický Trh.

Odpoledne volná prohlídka města s nákupy na vánočních trzích.

 

Odjezdy:

5,20 hod. Hlučín  AN  nástupiště č. 4. mapa

5,40 hod. Ostrava Poruba autobusová zastávka Rektorát VŠB mapa

6,00 hod. Ostrava parkoviště DKMO mapa

6,20 hod. Bohumín nám. T.G.M. u Radnice mapa

Předpokládaný návrat:

 
cca 17:30 hod odjezd zpět do ČR
cca  21:00 hod návrat do Ostravy
 
Časy jsou orientační, přesný čas odjezdu určí průvodkyně při příjezdu do Wroclawi.

Cena zahrnuje

  • autobusovou dopravu a služby průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné do pamětihodností

Polsko - Vánoční Wroclaw

TermínPočet dníCena osobaRezervace
07.12. - 07.12.20241820 KčRezervovat
14.12. - 14.12.20241820 KčRezervovat