Pojištění


 


Léčebné výlohy ( Zóna 6 - Evropa kromě ČR):

pojišťovna Allianz

dny dospělí do 69 let osoby nad 70 let
1 20,- Kč 40,- Kč

Rozsah pojištění:

Pojistná nebezpečí

Limity pojistného  plnění

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

 

ambulantní lékařské ošetření

bez limitu

léky a  další zdravotnický materiál

bez limitu

hospitalizace včetně  dopravy do  nemocnice

bez limitu

léčba, diagnostiky a operace

bez limitu

převoz nemocného do ČR, repatriace

bez limitu

výlohy na  dopravu osoby  blízké při repatriaci

bez limitu

akutní zubní ošetření

10 000,- Kč v průběhu trvání smlouvy

výlohy na ubytování osoby  blízké při hospitalizaci pojištěného

max. 5 dní/ 2 000,- Kč/den

pojištění rizik souvisejících s terorismem (léč. výlohy v zahraničí)

1 500 000,- Kč

repatriace související s terorismem

1 500 000,- Kč

 


Komplexní cestovní  pojištění :
Pojištění  se  stornem do 20.000,- Kč ( Zóna 6 - Evropa kromě ČR)

pojišťovna Allianz

dny dospělí 15-69  let děti do 15 let osoby nad 70 let
4 182,- Kč 91,- Kč 546,- Kč
8 290,- Kč 145,- Kč 870,- Kč
10 360,- Kč 180,- Kč 1080,- Kč


Rozsah pojištění

Pojistná nebezpečí Limity pojistného  plnění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí  
ambulantní lékařské ošetření bez limitu
léky a  další zdravotnický materiál bez limitu
hospitalizace včetně  dopravy do  nemocnice bez limitu
léčba, diagnostiky a operace bez limitu
převoz nemocného do ČR, repatriace bez limitu
výlohy na  dopravu osoby  blízké při repatriaci bez limitu
akutní zubní ošetření 10 000,- Kč v průběhu trvání smlouvy
výlohy na ubytování osoby  blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní/ 2 000,- Kč/den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léč. výlohy v zahraničí) 1 500 000,- Kč
repatriace související s terorismem 1 500 000,- Kč
Úrazové pojištění Pojistná částka
smrt následkem úrazu 200 000,- Kč
 trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400 000,- Kč 
 denní odškodné za dobu nezbytného léčení         100,- Kč
 Pojištění zavazadel  Pojištění
 všechny  škody na  zavazadlech jednoho pojištěného 20 000,- Kč  
 na škodu na  jedné věci 10 000,- Kč
 na všechny škody na  cennostech 10 000,- Kč 
 na jednu cennost   5 000,- Kč
 na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000,- Kč 
 na jednu věc odcizenou z vozidla   5 000,- Kč
 za zpoždění letu od 7. hodiny  max 200,- Kč/hodina, max 5000,- Kč
 za zpoždění zavazadel od 7. hodiny  max 200,- Kč/hodina, max 5000,- Kč
 pronájem náhradního  sportovního vybavení  max 1000,- Kč/den max 5000,- Kč
 Pojištění odpovědnosti za škodu  
 odpovědnost  za škodu na životě a zdraví  2 000 000 Kč
 odpovědnost  za škodu  na věci  1 000 000 Kč
 škody následné     100 000 Kč
 škody způsobené  psem nebo kočkou na  zdraví nebo usmrcení a na  majetku       20 000 Kč
 spoluúčast         5 000 Kč 
 Doplňkové asistenční služby  
 všechny škody z doplňkových asistenčních služeb  35 000,- Kč
 právní pomoc v zahraničí   35 000,- Kč
 náhradní pracovník   35 000,- Kč
 opatrovník   35 000,- Kč
 ztráta, odcizení , zničení dokladů     5 000,- Kč
 základní technická pomoc při škodě na majetku v místě  bydliště     5 000,- Kč
 Pojištění  stornovacích poplatků  20 000,- Kč